• Gagik Shamshyane nerkayacnum e... - 27.01.2013
 • Gagik Shamshyane nerkayacnum e... - 20.01.2013
 • Gagik Shamshyane nerkayacnum e... - 13.01.2013
 • Gagik Shamshyane nerkayacnum e - Tarva tsitsaxasharj depqere - 30.12.2012
 • Gagik Shamshyane nerkayacnum e... - 23.12.2012
 • Gagik Shamshyane nerkayacnum e... - 09.12.2012
 • Gagik Shamshyane nerkayacnum e... - 02.12.2012
 • Gagik Shamshyane nerkayacnum e... - 25.11.2012
 • Gagik Shamshyane nerkayacnum e... - 18.11.2012
 • Gagik Shamshyane nerkayacnum e... - 28.10.2012
 • Gagik Shamshyane nerkayacnum e... - 13.10.2012
 • Gagik Shamshyane nerkayacnum e... - 30.09.2012
 • Gagik Shamshyane nerkayacnum e... - 23.09.2012
 • Gagik Shamshyane nerkayacnum e... - 16.09.2012
 • Gagik Shamshyane nerkayacnum e... - 10.09.2012
 • Shamshyan@ nerkayacnum e ... 02.09.2012
 • Shamshyan@ nerkayacnum e ... 26.08.2012
 • Shamshyan@ nerkayacnum e ... 22.07.2012